Żywy Różaniec

Intencje na miesiąc lipiec 2019:

Grupa I.

INTENCJA PARAFIALNA:   Aby chorzy i cierpiący doświadczali łaski zaufania Bogu i całkowitego zdania się na Niego.

Grupa II.

INTENCJA PARAFIALNA:  Aby czas urlopu i wypoczynku dla nas wszystkich był umocnieniem duchowym i fizycznym.

Grupa III.

INTENCJA PARAFIALNAAby nasi kapłani byli wierni w służbie Panu i posiadali dar mądrości i rozeznawania w posłudze naszej wspólnocie.

Grupa IV

INTENCJA PARAFIALNA: Aby nasi Rodacy rozsiani po całym świecie, żyli wiernie wartościami wyniesionymi z domu rodzinnego i Ojczyzny.

Grupa V

INTENCJA PAPIESKA:  Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa".

 

 

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.