Ruch Szensztacki

Ruch Szensztacki to międzynarodowy ruch katolicki założony w 1914 przez o. Josefa Kentenicha, należący do Kościoła rzymskokatolickiego. Miejscem powstania jest Schönstatt – dzielnica miasta Vallendar, leżącego koło Koblencji w Niemczech. Celem Ruchu jest aktywne apostolstwo i aktywizacja katolików świeckich w dziele głoszenia nauki Jezusa Chrystusa. Ruch Szensztacki ma charakter maryjny, pedagogiczny i apostolski.
Oryginalną formą apostolatu stało się zakładanie "sanktuariów domowych" w rodzinach jako miejsc modlitwy, sakralizacji życia poprzez zawierzenie Bogu swojej codzienności.
Rozwój Rodziny Szensztackiej opiera się na żywej więzi z sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, gdzie doświadcza się szczególnego Jej działania.
Jej tytuł Trzykroć Przedziwnej odnosi się do Trójcy Świętej.
Więcej informacji o ruchu szensztackim na stronie:
https://www.pilgerheiligtum.de/pl/
W naszym ruchu czcimy Maryję jako Matkę i Wychowawczynię.
Ona chce przychodzić do nas, przynosząc nam swój największy Skarb, Jezusa. Ona chce wchodzić w naszą codzienność i pozostać z nami.
Każdy może Matkę Bożą Pielgrzymującą zaprosić do siebie i każdy może stać się Jej apostołem.
W naszej parafii jest kilka kręgów i raz w miesiącu mamy Mszę świętą i wszystkie rodziny przyjmujące kapliczkę Matki Bożej uczestniczą z kapliczkami we Mszy świętej odprawianej w ich intencji.
Odpowiedzialni: ks Marian Gerus i Genowefa i Henryk Hein

Następne terminy

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.