Żywy Różaniec

Intencje na czerwiec 2024:

Grupa I.

INTENCJA PARAFIALNA: Módlmy się za kardynał Reinera Woelki i kapłanów Kościoła Katolickiego w Niemczech, aby byli otwarci na działanie Ducha Świętego i głosili Chrystusa zgodnie z nauka zawartą w Biblii.

Grupa II.

INTENCJA PARAFIALNA: Módlmy się za rządzących w Polsce i Niemczech, aby kierując się mądrością i dobrem drugiego człowieka podejmowali działania sprzyjające dobru Narodu.

Grupa III.

INTENCJA PARAFIALNA: Módlmy sie, aby serce Jezusowe odbierało należną cześć i chwałę w naszych rodzinach i na całym świecie.

Grupa IV

INTENCJA  PARAFIALNA: Módlmy się za ludzi młodych, których Bóg powołuje do swojej służbu,aby mieli odwagę pójśc za Bożym wezwaniem.

 

Grupa V

INTENCJA  PARAFIALNAMódlmy się o dobře przeżycie czasu wakacji dla naszych parafian.

Grupa VI

INTENCJA  PAPIESKAMódlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

 


Intencje na lipiec 2024:

Grupa I.

INTENCJA PAPIESKA: Aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Grupa II.

INTENCJA PARAFIALNA: Aby, kardynał Reinera Woelki i kapłani Kościoła Katolickiego w Niemczech, byli otwarci na działanie Ducha Świętego i głosili Chrystusa zgodnie z nauka zawartą w Biblii.

Grupa III.

INTENCJA PARAFIALNA: Aby nasz Naród, pozostał wierny Chrystusowemu nauczaniu i wartościom duchowym.

Grupa IV

INTENCJA  PARAFIALNA: Aby rodziny zmagające się z trudnościami życiowymi potrafiły zaufać Bogu.

 

Grupa V

INTENCJA  PARAFIALNAMódlmy się o głęboką wiarę i odwagę do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami dla chrześcijan.

Grupa VI

INTENCJA  PARAFIALNAAby księża i siostra naszej misji wiernie trwali przy Chrystusie i służyli Kościołowi świadectwem codziennej modlitwy i służby

 

Następne Terminy

Obecnie nie ma zadnych zdarzen

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.