Żywy Różaniec

Intencje na wrzesień 2021:

Grupa I.

INTENCJA PARAFIALNA: Aby Polacy mieszkający poza granicami Ojczyzny wzmacniali swoją wiarę  poprzez poznawanie nauki Chrystusa i częste przystępowanie do Sakramentów.

Grupa II.

INTENCJA PARAFIALNA: O ustanie epidemii oraz potrzebne łaski dla personelu medycznego i wolontariuszy.

Grupa III.

INTENCJA PARAFIALNA. O dar mądrości dla dzieci i młodzieży rozpoczynający kolejny rok szkolny.

Grupa IV

INTENCJA PAPIESKA: Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Grupa V

INTENCJA PARAFIALNA: Za kapłanów, aby otwarci na działanie Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji i prowadzeniu ludzi do Boga kierowali się nauką zawartą w Piśmie  Świętym.

 

 

Następne terminy

Brak wydarzeń

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.