Żywy Różaniec

Intencje na miesiąc wrzesień 2020:

Grupa I.

INTENCJA PRAFIALNA: Aby samotni, zrozpaczeni, pozbawieni sensu życia, przyjęli do swych serc światło nadziei.

Grupa II.

INTENCJA PARAFIALNA: Aby małżeństwa starające się o potomstwo, otrzymały Boże pocieszenie i dar nowego życia.

Grupa III.

INTENCJA PAPIESKA: Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

Grupa IV

INTENCJA PARAFIALNA: Aby młodzież, idąc przez życie kierowała się prawdą i głosem sumienia.

Grupa V

INTENCJA PARAFIALNA: Aby duchowni i osoby konsekrowane z pokorą wskazywali swym życiem i słowem na Chrystusa.

 

 

Następne terminy

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.